Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh K

16 tháng 11 2022 14:02

câu hỏi

H thoi ABCD có Â = 60°. trên AD và CD lấy điểm M, N sao cho AM + CN = AD. gọi P là điểm đối xứng của N qua BC, MP cắt BC tại Q. tứ giác MDCQ là hình j ? vì sao ?

H thoi ABCD có Â = 60°. trên AD và CD lấy điểm M, N sao cho AM + CN = AD. gọi P là điểm đối xứng của N qua BC, MP cắt BC tại Q. tứ giác MDCQ là hình j ? vì sao ?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 08:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đinh K,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: Hình bình hành<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài hình bình hành<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là hình bình hành<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đinh K, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: Hình bình hành

Đây là một bài tập thuộc bài hình bình hành
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là hình bình hành
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 3^(2)⋅[(5^(2)−3):11]−2^(4)+2⋅10^(3)

1

Được xác nhận