Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 9 2021 16:48

câu hỏi

hạt nhân nguyên tử x có 23 hạt , trong đó số hạt nơtron nhiều hơn số hạt proton là 1, số lượng từng loại hạt (n,p,e) trong nguyên tử x


3

1


P. Nguyen

27 tháng 5 2022 04:17

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé Hạt nhân nguyên tử X có 23 hạt --> P + N = 23 (1) Số hạt nơtron nhiều hơn số hạt proton là 1 --> N - P = 1 (2) Từ (1) và (2) suy ra: P = E = 11 và N = 12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận