Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

Yêu cầu 3 ngày trước

câu hỏi

hệ số x2 trong khai triển (1-3x)n là 90 tìm n

hệ số x2 trong khai triển (1-3x)n là 90 tìm n

 


1

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)

Tìm k biết: a){,(,5.2n(2^(k)−1)=1330,),,(,5.2n2^(k)=1520,),

1

Được xác nhận