Square root
VBT
Calculator
magnet

Enter E

21 tháng 7 2021 02:24

câu hỏi

Hồ quý ly có bao nhiêu người con trai😃😃😃


48

6


Athanasia A

29 tháng 7 2021 08:01

2 người: Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương

Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 12:39

Và sau khi cai trị nhà Hồ 2 năm,Hồ Quý Ly qua đời.Hồ Hán Thương lên làm vua.Được 5 năm,nhà Hồ Sụp đổ😂😎🤓

Ming M

05 tháng 8 2021 16:35

hiểu biết phết nhờ

Enter E

09 tháng 8 2021 02:26

uh

Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 12:42

Nhà Hồ dần suy yếu từ năm 1405.Sau năm 1407,năm 1408,Một tên lính nhà Hồ(không rõ tên)đã nổi dậy đấu tranh.Được 4 năm thì lại sụp đổ

Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 12:44

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn,vào năm 1418(sau 6 năm) đã nổi dậy nhưng sau 10 năm mới có thể đánh đuổi nhà Minh

Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 12:44

mn hiểu biết hơn nhiều

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào

13

Lihat jawaban (2)