Square root
VBT
Calculator
magnet

Minz M

13 tháng 10 2022 07:16

câu hỏi

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí NH3 (dktc) vào 200 ml dung dịch X chứa hh MgCl 1M và FeCl3 0,4M, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 20,16 gam kết tủa. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính giá trị của V..


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 03:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Minz M</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại, Tính chất của kim loại<br>Bài giải chi tiết:</p><p>(ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Minz M
Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại, Tính chất của kim loại
Bài giải chi tiết:

(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quá trình sản xuất gang từ quặng sắt được thực hiện trong A. lò cao B. lò quay C. lò phun D. lò điện

2

Được xác nhận