Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

26 tháng 10 2022 15:14

câu hỏi

Hợp chất X tạo bởi nguyên tử của nguyên tố A hoá trị II và nguyên tố Oxi. Phân tử X nặng hơn phân tử Hiđro 36 lần. Xác định CTHH của hợp chất X?

Hợp chất X tạo bởi nguyên tử của nguyên tố A hoá trị II và nguyên tố Oxi. Phân tử X nặng hơn phân tử Hiđro 36 lần. Xác định CTHH của hợp chất X?


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 15:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đỗ T,<br>Đây là một bài thuộc Hóa học 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi CTHH của hợp chất là XO</p><p>PTK của XO=2×36=72</p><p>Ta có: X+16=72</p><p>⇔X=56</p><p>Vậy NTK X=56(đvC)</p><p>Vậy X là nguyên tố sắt, KHHH: Fe<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đỗ T,
Đây là một bài thuộc Hóa học 8.
Bài giải chi tiết:

Gọi CTHH của hợp chất là XO

PTK của XO=2×36=72

Ta có: X+16=72

⇔X=56

Vậy NTK X=56(đvC)

Vậy X là nguyên tố sắt, KHHH: Fe
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)