Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

15 tháng 9 2022 06:28

câu hỏi

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố M là MH3. Công thức oxit cao nhất của M là:

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher36

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 10:16

Được xác nhận

<p>Chào em Kiên N,</p><p>Hóa trị trong hợp chất với hidro là III vậy trong oxit là VIII - III = V.</p><p>Vậy công thức là M2O5</p><p>Đáp án B</p><p>Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ nhé!</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Kiên N,

Hóa trị trong hợp chất với hidro là III vậy trong oxit là VIII - III = V.

Vậy công thức là M2O5

Đáp án B

Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ nhé!

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 656. Cho sơ đồ : A là : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

0

Được xác nhận