Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghie N

02 tháng 11 2022 04:22

câu hỏi

Hợp chất (E) là hợp chất oxide của nguyên tố M có hoá trị VI. Biết E có khối lượng phân tử bằng 80 amu và có 60% Oxygen. Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất (E)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

13 tháng 12 2022 12:34

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Axit Bài giải chi tiết: nS=80.0,4/32=1mol nO=(80-32)/16=3mol Ta có: nO:nS=3:1 => CTHH SO3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 10g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

10

Được xác nhận

trong oxit A,kim loại có hóa trị ||| và chiếm 70% về khối lượng A là A,Cr2O3B B,Cr2O3 C,Fe2O3 Đ,As2O3

3

Lihat jawaban (1)