Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

07 tháng 1 2021 11:26

câu hỏi

hợp chất A gồm 46,67% Nitơ,53,33% Oxi.dA/K2=1,034. Tìm CTHH của A


1

1


P. Liên

08 tháng 1 2021 04:08

Chào em! Ta có: M(A) = 1,034.29 =30 (g/mol) Đặt công thức NxOy m(N) = 30.46,67% =14 (g) => số nguyên tử N = x = 14/14 = 1 m(O)= 16 (g) => số nguyên tử O = y= 16/16 = 1 Vậy công thức A là NO

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khối lượng của 9.10^23 nguyên tử magie

0

Lihat jawaban (1)