Square root
VBT
Calculator
magnet

Gjkfdskkbdtgsk G

05 tháng 11 2022 14:44

câu hỏi

Hợp chất A có công thức phân tử X3Y4 có ứng dụng trong luyện gang, thép. Trong hợp chất A có tổng số hạt là 346, số hạt không mang điện chiếm 36,416%, số hạt mang điện tích của các nguyên tố X nhiều hơn số hạt mang điện tích của các nguyên tố Y là 92. Viết công thức phân tử.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

09 tháng 11 2022 13:58

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Nguyên tử Bài giải chi tiết: A có số hạt không mang điện là: 126 hạt A có số hạt mang điện là: 220 hạt Số hạt mang điện của 1X là: (220+92)/2/3/2= 26 hạt = số e của X Số hạt mang điện của 1Y là: (220-92)/2/4/2=8 hạt = số e của Y Vậy X là Fe Y là O Vậy A là Fe3O4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

2

Được xác nhận