Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh G

12 tháng 1 2020 11:42

câu hỏi

Hình tròn thứ nhất có đk bằng bk hình hai Tỉ số% dt hì một hai là?


0

1


Nguyễn T

15 tháng 1 2020 05:31

Chào con! Câu hỏi của con chưa rõ ràng nên cô chưa trả lời câu hỏi của con được.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20,05+132=

13

Lihat jawaban (2)