Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

24 tháng 12 2019 02:13

câu hỏi

hình tròn tâm O bán kính 5 cm là hình gồm tất cả những điểm cách O một khoảng d với : A. d=5cm B. d<5cm C. d> hoặc = 5cm D. d< hoặc = 5 cm


0

2


Anh C

26 tháng 12 2019 06:19

B

Mão V

28 tháng 12 2019 16:35

a.d=5cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đồ thị hàm số (P)

5

Lihat jawaban (1)