Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi Z

01 tháng 11 2022 12:20

câu hỏi

hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6cm . Tính chu vi hình thoi MNPQ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 12:07

Được xác nhận

Xin chào em Chi Z, Đáp án cho câu hỏi của em là: 24 cm Bài giải chi tiết: Chu vi hình thoi MNPQ là: C = 4.MN = 4.6 = 24 cm Kết luận: đáp án chính xác là 24 cm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận