Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai H

22 tháng 9 2022 07:06

câu hỏi

Hình thang cân ABCD (AB//CD) có BD là tia phân giác của góc D,BD vuông góc BC. Biết AB= 4 cm.Tính chu vi hình thang


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 07:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Mai&nbsp;H&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương hình thang&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Mai H     

 Đây là một bài tập thuộc Chương hình thang 

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận