Square root
VBT
Calculator
magnet

Fhg T

07 tháng 11 2022 14:16

câu hỏi

Hình thành là hình hình thang câu nếu

Hình thành là hình hình thang câu nếu 


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 10:44

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Fhg T,<br><br>Đây là một bài tập thuộc&nbsp;<strong> </strong>Chương 1 - Hình học: Tứ giác <strong>Bài 3: Hình thang cân&nbsp;</strong><br>Bài giải chi tiết:<br><strong>Hình thang là Hình thang cân nếu:</strong></p><ul><li>Hai góc kề cạnh một đáy bằng nhau.</li><li>Hai đường chéo bằng nhau.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</li></ul>


Xin chào em Fhg T,

Đây là một bài tập thuộc  Chương 1 - Hình học: Tứ giác Bài 3: Hình thang cân 
Bài giải chi tiết:
Hình thang là Hình thang cân nếu:

  • Hai góc kề cạnh một đáy bằng nhau.
  • Hai đường chéo bằng nhau.
    Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
    Cảm ơn em.
     
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)