Square root
VBT
Calculator
magnet

Kimy K

27 tháng 12 2019 14:01

câu hỏi

Hình tam giác ABC có diện tích 24cm2. Độ dài đáy BC là 8cm. Chiều cao AC của hình tam giác là : a,3cm b,32cm c,6cm d,16cm giúp mik với


0

1


Hong N

22 tháng 1 2020 12:22

Chiêu cao AC la 6cm🍡🏯🎂

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,3×6,7+9,3×3,3

0

Lihat jawaban (1)