Square root
VBT
Calculator
magnet

Thai N

12 tháng 8 2021 09:09

câu hỏi

Hình này có mấy gốc vuông :💎 thách Anh em tìm Ra đáp án đúng ❤❤


34

5


Đặng N

13 tháng 8 2021 06:21

làm gì có góc vuông nào

Hoàng A

16 tháng 8 2021 09:44

6 góc vuông đê

Sakuri M

13 tháng 8 2021 10:58

4 góc vuông

Sói O

14 tháng 8 2021 07:34

8 góc

Nguyễn Đ

27 tháng 8 2021 09:37

n góc vuông😅😅😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một số nếu được tăng lên 25% thì được số mới . Hỏi phải giảm số mới đi bao nhiêu phần trăm để lại được số ban đầu

0

Lihat jawaban (14)