Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

01 tháng 4 2020 09:15

câu hỏi

hình nào chứa biểu thức có kq lớn nhất A 98-(14+38) B 22×2+13 C 76-15×2 D 23+125÷5


0

3


Đậu T

02 tháng 4 2020 03:13

b

Thanh T

03 tháng 4 2020 01:06

cảm cơn cậu nhé

Đậu T

13 tháng 4 2020 07:36

ko có gì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25:5 bằng

15

Lihat jawaban (11)