Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng L

15 tháng 3 2023 13:34

câu hỏi

Hình chóp bát giác có bao nhiêu cạnh ?


3

2


Jennie J

19 tháng 3 2023 13:39

<p>Beueufnfnf</p>

Beueufnfnf

Trương T

20 tháng 3 2023 10:04

<p>Có 8 cạnh</p><p>&nbsp;</p>

Có 8 cạnh

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+8548584855=?

1

Lihat jawaban (1)