Square root
VBT
Calculator
magnet

ThAnH K

04 tháng 11 2019 23:02

câu hỏi

hình bình hành là gì


0

1


Ngân T

06 tháng 11 2019 07:33

hình bình hành lá tứ giác có các cạnh đối song song

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25x-4.(3x-1)+7(5-2x) tại x=2,1

4

Lihat jawaban (1)