Square root
VBT
Calculator
magnet

Dong N

04 tháng 1 2023 13:44

câu hỏi

hình bình hành abcd cần thêm điều kiện gì để trở thành hình thoi

hình bình hành abcd cần thêm điều kiện gì để trở thành hình thoi

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 01:50

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Dong N</strong>,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài Hình thoi, Toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình bình hành có <strong>hai cạnh kề bằng nhau</strong> là hình thoi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Dong N

Đây là một bài tập thuộc bài Hình thoi, Toán 8
Bài giải chi tiết:
Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận