Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương K

12 tháng 2 2023 09:26

câu hỏi

hình bên tạo bởi nửa hình tròn đường kính 10cm . Diện tích của hình tròn đó là

hình bên tạo bởi nửa hình tròn đường kính 10cm . Diện tích của hình tròn đó là


10

2


Nguyễn Đ

12 tháng 2 2023 12:43

<p>diện tích hình tròn đó là:</p><p>10 x 3,14 = 31,4 (cm<sup>2</sup>)</p><p>đáp số: 31,4 cm<sup>2</sup></p>

diện tích hình tròn đó là:

10 x 3,14 = 31,4 (cm2)

đáp số: 31,4 cm2

Hana

12 tháng 2 2023 12:56

Đ/S : 31,4

Nguyễn P

13 tháng 2 2023 13:37

<p>bán kính hình tròn đó là :</p><p>10:2=5 (cm)</p><p>Diện tích của hình tròn đó là :</p><p>5nhân 5 nhân 3.14= 78.5(cm)</p><p>Đáp số: 78.5 cm</p>

bán kính hình tròn đó là :

10:2=5 (cm)

Diện tích của hình tròn đó là :

5nhân 5 nhân 3.14= 78.5(cm)

Đáp số: 78.5 cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)