Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

31 tháng 12 2019 13:40

câu hỏi

hùng và nam có tất cả 128 chiếc dây thun. Nếu lấy số dây thun của hùng chia cho số dây thun của nam thì được 0,6. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu chiếc dây thun


0

4


Hung H

02 tháng 1 2020 07:57

gọi số thun của hùng và nam là a và b ta có a /b =0,6=3/5 5a=3b a=3b/5 thay vào 1 36/5 +b =128. b=80 nam có 80 thun hùng có 128-80=48 thun

Hung H

02 tháng 1 2020 07:15

no

Hung H

02 tháng 1 2020 07:16

no biết

Hiep H

06 tháng 1 2020 14:26

48 và 80

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính chu vi hình tròn có đường kính d a d = 0,6 cm

0

Lihat jawaban (1)