Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

20 tháng 9 2022 13:07

câu hỏi

hàng đẳng thức đáng nhớ


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 13:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trungdung D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>(x-1)<sup>2</sup>=x<sup>2</sup>-2x+1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trungdung D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết 

(x-1)2=x2-2x+1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận