Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

29 tháng 1 2023 07:24

câu hỏi

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội 3 chi đội 7A,7B,7C đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn . Biết rằng số giấy vụn của 3 chi đội lần lượt tỉ lệ với 9,7,8 Hãy tính số giấy vụn của mỗi chi đội

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội 3 chi đội 7A,7B,7C đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn . Biết rằng số giấy vụn của 3 chi đội lần lượt  tỉ lệ với 9,7,8 Hãy tính số giấy vụn của mỗi chi đội

 

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 10:37

Được xác nhận

<p>Chào em Phạm T,</p><p>&nbsp;</p><p>Gọi x,y,z lần lượt là số giấy vụn của 3 chi đội 7A,7B và 7C</p><p>Theo đề, ta có:</p><p>x+y+z = 120</p><p>x:y:z = 9:7:8</p><p>=&gt; Ta có hệ phương trình sau:</p><p>x+y+z = 120</p><p>7x-9y = 0&nbsp;</p><p>8y-7z = 0</p><p>=&gt; x=45, y=35 và z =40</p><p>Vậy số giấy vụn của chi đội 7A là 45kg, 7B là 35kg và 7C là 40kg</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Phạm T,

 

Gọi x,y,z lần lượt là số giấy vụn của 3 chi đội 7A,7B và 7C

Theo đề, ta có:

x+y+z = 120

x:y:z = 9:7:8

=> Ta có hệ phương trình sau:

x+y+z = 120

7x-9y = 0 

8y-7z = 0

=> x=45, y=35 và z =40

Vậy số giấy vụn của chi đội 7A là 45kg, 7B là 35kg và 7C là 40kg

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)