Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị T

05 tháng 5 2022 13:53

câu hỏi

hỗn số 2⅗=...?


0

1


A. Nguyễn

University of Pedagogy

06 tháng 5 2022 08:48

2⅗ = (2 x 5 + 3)/5 = 13/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)