Square root
VBT
Calculator
magnet

Cherry T

08 tháng 4 2020 06:08

câu hỏi

hỗn hợp x gồm metan, êtilen và axetilen.sục 7g x vào nước brom thấy dư 48g, cho 7g trên tác dụng với agno3 trong nh3 thấy 24g kết tủa tính khối lượng mỗi chất trong x?


5

1


Nguyễn U

26 tháng 4 2020 18:32

Gọi số mol của metan, etilen cà axetilen lần lượt là x, y, z Có: 16x + 28y + 26z = 7 (1) PTHH C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 y -----> y C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4 z -----> 2z Có: nBr2 = 48/160 = 0,3 (mol) => y + 2z = 0,3 (2) C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 -> C2H2Ag2 ↓ + 2NH4NO3 => n↓ = nC2H2 = z (mol) mà n↓ = 24/240 = 0,1 (mol) => z = nC2H2 = 0,1 (mol) (3) Từ (1) (2) (3) => x = y = z = 0,1 (mol) Khối lượng mỗi chất trong X là: mMentan = 0,1 x 16 = 1,6 (g) mEtilen = 0,1 x 28 = 2,8 (g) mAxetilen = 0,1 x 26 = 2,6 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O và Na. Trong phân tử X, tỉ lệ khối lượng tương ứng của Na và O là 23/32. Đốt cháy hoàn toàn 3,76 gam X cần 2,688 lít khí O2 ( đktc) thu được CO2, H2O và 2,12 gam Na2CO3. Xác định CTPT của X biết công thức phân tử trùng với công thức chứa tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố là tỉ lệ số nguyên nhỏ nhất.

0

Lihat jawaban (1)