Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

26 tháng 10 2022 17:16

câu hỏi

Hỗn hợp X gồm axit đơn chức Y, ancol đơn chức Z và este E được điều chế từ Y và Z. Đốt cháy 9,6 gam hỗn hợp X thu được 8,64 gam H 2 O và 8,96 lít khí CO 2 (đktc). Biết trong X, ancol Z chiếm 50% về số mol. Số mol ancol Z trong 9,6 gam hỗn hợp X là

Hỗn hợp X gồm axit đơn chức Y, ancol đơn chức Z và este E được điều chế từ Y và Z. Đốt cháy 9,6 gam hỗn hợp X thu được 8,64 gam H2O và 8,96 lít khí CO2 (đktc). Biết trong X, ancol Z chiếm 50% về số mol. Số mol ancol Z trong 9,6 gam hỗn hợp X là


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>n<sub>H2O</sub> = 0,48; n<sub>CO2</sub> = 0,4</p><p>Chênh lệch số mol CO<sub>2</sub> và H<sub>2</sub>O chính là số mol ancol có trong X</p><p>⇒ n<sub>ancol</sub> = 0,48 - 0,4 = 0,08</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 

Bài giải chi tiết:

nH2O = 0,48; nCO2 = 0,4

Chênh lệch số mol CO2 và H2O chính là số mol ancol có trong X

⇒ nancol = 0,48 - 0,4 = 0,08

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>n<sub>H2O</sub>=0,48;&nbsp;n<sub>CO2</sub>=0,4<br>Chênh lệch số mol CO2 và H2O chính là số mol ancol có trong X<br>⇒n<sub>ancol</sub>=0,48−0,4=0,08</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

nH2O=0,48; nCO2=0,4
Chênh lệch số mol CO2 và H2O chính là số mol ancol có trong X
⇒nancol=0,48−0,4=0,08

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

45

Lihat jawaban (2)