Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

26 tháng 10 2022 17:17

câu hỏi

Hỗn hợp X gồm andehit Y và este T đều no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X cần vừa đủ 5,04 lit oxi, sản phẩm thu được có chứa 0,2 mol H 2 O. Khi cho 0,2 mol X trên tác dụng với AgNO 3 dư trong NH 3 đun nóng. Lượng bạc tối đa thu được (hiệu suất 100%) là?

Hỗn hợp X gồm andehit Y và este T đều no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X cần vừa đủ 5,04 lit oxi, sản phẩm thu được có chứa 0,2 mol H2O. Khi cho 0,2 mol X trên tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng. Lượng bạc tối đa thu được (hiệu suất 100%) là?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

1

Được xác nhận