Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

26 tháng 10 2022 17:16

câu hỏi

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ 0,1 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol Y và 7,36 gam hỗn hợp muối. Oxi hóa hoàn toàn ancol Y bằng CuO thu được anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit đó tác dụng với AgNO 3 /NH 3 thu được 25,92 gam Ag. Công thức của 2 chất trong hỗn hợp X là:

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ 0,1 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol Y và 7,36 gam hỗn hợp muối. Oxi hóa hoàn toàn ancol Y bằng CuO thu được anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit đó tác dụng với AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam Ag. Công thức của 2 chất trong hỗn hợp X là:


18

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>X tác dụng với NaOH (tỉ lệ 1:1) thu được ancol Y và hỗn hợp muối&nbsp;</p><p>⇒ X có este</p><p>n<sub>Ag</sub> = 0,24 mol &gt; 2.n<sub>X</sub>&nbsp;</p><p>⇒ Trong X có chứa nhóm este dạng RCOOCH<sub>3</sub> (số mol = 0,06 mol) và chất còn lại sẽ là axit (số mol 0,04 mol)</p><p>M<sub>muối</sub> = (7,36 : 0,1) = 73,6&nbsp;</p><p>⇒ Phải có một muối là HCOONa</p><p>Giả sử số mol HCOONa là 0,06 mol</p><p>⇒ M<sub>muối còn lại </sub>= (7,36 - 0,06.68) : 0,04 = 82 (CH<sub>3</sub>COONa) (thỏa mãn)</p><p>⇒ este là: HCOOCH<sub>3</sub> và axit là: CH<sub>3</sub>COOH</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

X tác dụng với NaOH (tỉ lệ 1:1) thu được ancol Y và hỗn hợp muối 

⇒ X có este

nAg = 0,24 mol > 2.nX 

⇒ Trong X có chứa nhóm este dạng RCOOCH3 (số mol = 0,06 mol) và chất còn lại sẽ là axit (số mol 0,04 mol)

Mmuối = (7,36 : 0,1) = 73,6 

⇒ Phải có một muối là HCOONa

Giả sử số mol HCOONa là 0,06 mol

⇒ Mmuối còn lại = (7,36 - 0,06.68) : 0,04 = 82 (CH3COONa) (thỏa mãn)

⇒ este là: HCOOCH3 và axit là: CH3COOH

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)