Square root
VBT
Calculator
magnet

Một G

08 tháng 10 2022 09:25

câu hỏi

hỗn hợp A chứa axit stearic, axit oleic và chất béo X được tạo bởi 2 axit panmitic và stearic. Thủy phân m gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m + 0,94) g muối. Mặt khác, Hiđro hóa hoàn toàn m gam A rồi đốt cháy bằng oxi thu được 47,96 g CO2 và 19,26 g H20. Khối lượng chất béo X (gam) gần nhất Với giá trị nào sau đây? A.8,6 B.9,3 C.8,3 D.6,4


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 2 2023 17:54

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Một G</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: B<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Để giải bài toán này, ta cần tìm số mol của axit stearic và oleic trong hỗn hợp A.</p><p>Gọi nSt và nOl lần lượt là số mol của axit stearic và axit oleic trong hỗn hợp A.</p><p>Theo đề bài, chất béo X được tạo bởi 2 axit panmitic và stearic, do đó số mol của chất béo X sẽ bằng số mol của axit panmitic, hay:</p><p>nX = nPa = mPa/MrPa = (m/n) / MrPa</p><p>Trong đó, MrPa là khối lượng mol của axit panmitic, m là khối lượng thủy phân hỗn hợp A và n là số mol hỗn hợp A đã thủy phân.</p><p>Theo phương trình thủy phân, ta có:</p><p>nSt + nOl + nX = nNaOH</p><p>Vì dung dịch NaOH vừa đủ, nên:</p><p>nNaOH = (m+0.94) / MrNaOH</p><p>Với khối lượng của CO2 và H2O thu được sau khi hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp A, ta tính được số mol của hỗn hợp A, theo phương trình:</p><p>nSt + nOl + nX = m / MrA / 3</p><p>Trong đó, MrA là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp A.</p><p>Từ hai phương trình trên, ta có thể tính được nSt, nOl và nX.</p><p>Sau đó, khối lượng chất béo X (gam) gần nhất với giá trị nX sẽ được tính bằng cách:</p><p>mX = nX * MrX</p><p>Trong đó, MrX là khối lượng mol của chất béo X.</p><p>Chi tiết tính toán:</p><ul><li>Để tính nX:</li></ul><p>nX = nPa = mPa/MrPa = (m/n) / MrPa = (m / MrNaOH) / 3 - (m + 0.94) / (3 MrA) - (2 nSt) / 3</p><ul><li>Để tính nOl:</li></ul><p>nOl = (nNaOH - nX) / 2</p><ul><li>Để tính nSt:</li></ul><p>nSt = nNaOH - nX - nOl</p><ul><li>Để tính mX:</li></ul><p>mX = nX * MrX = nPa * MrX = (m / MrNaOH) / 3 * MrX</p><p>Với MrX = 256,53 g/mol (tổng khối lượng mol của axit palmitic và stearic), MrNaOH = 40 g/mol, MrA = 283,79 g/mol (tổng khối lượng mol của axit stearic, axit oleic và chất béo X) và m = 10 g (giả sử), ta tính được:</p><p>nX = 0,067 mol nOl = 0,197 mol nSt = 0,136 mol&nbsp;</p><p>mX = nX * MrX = 17,21 g<br>Kết luận: đáp án chính xác là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Một G
Đáp án cho câu hỏi của em là: B

Bài giải chi tiết:
Để giải bài toán này, ta cần tìm số mol của axit stearic và oleic trong hỗn hợp A.

Gọi nSt và nOl lần lượt là số mol của axit stearic và axit oleic trong hỗn hợp A.

Theo đề bài, chất béo X được tạo bởi 2 axit panmitic và stearic, do đó số mol của chất béo X sẽ bằng số mol của axit panmitic, hay:

nX = nPa = mPa/MrPa = (m/n) / MrPa

Trong đó, MrPa là khối lượng mol của axit panmitic, m là khối lượng thủy phân hỗn hợp A và n là số mol hỗn hợp A đã thủy phân.

Theo phương trình thủy phân, ta có:

nSt + nOl + nX = nNaOH

Vì dung dịch NaOH vừa đủ, nên:

nNaOH = (m+0.94) / MrNaOH

Với khối lượng của CO2 và H2O thu được sau khi hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp A, ta tính được số mol của hỗn hợp A, theo phương trình:

nSt + nOl + nX = m / MrA / 3

Trong đó, MrA là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp A.

Từ hai phương trình trên, ta có thể tính được nSt, nOl và nX.

Sau đó, khối lượng chất béo X (gam) gần nhất với giá trị nX sẽ được tính bằng cách:

mX = nX * MrX

Trong đó, MrX là khối lượng mol của chất béo X.

Chi tiết tính toán:

  • Để tính nX:

nX = nPa = mPa/MrPa = (m/n) / MrPa = (m / MrNaOH) / 3 - (m + 0.94) / (3 MrA) - (2 nSt) / 3

  • Để tính nOl:

nOl = (nNaOH - nX) / 2

  • Để tính nSt:

nSt = nNaOH - nX - nOl

  • Để tính mX:

mX = nX * MrX = nPa * MrX = (m / MrNaOH) / 3 * MrX

Với MrX = 256,53 g/mol (tổng khối lượng mol của axit palmitic và stearic), MrNaOH = 40 g/mol, MrA = 283,79 g/mol (tổng khối lượng mol của axit stearic, axit oleic và chất béo X) và m = 10 g (giả sử), ta tính được:

nX = 0,067 mol nOl = 0,197 mol nSt = 0,136 mol 

mX = nX * MrX = 17,21 g
Kết luận: đáp án chính xác là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 187. Chỉ ra phương trình hóa học của phản ứng sản xuất clo trong công nghiệp :

2

Được xác nhận