Square root
VBT
Calculator
magnet

Dũng N

19 tháng 2 2020 04:42

câu hỏi

hỗn hợp 2,8 g C và S phản ứng hoàn toàn với khí oxi. thể tích khí o2 (dktc) cần dùng là 3,36 lít a.viết các phương trình hóa học b.tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp


0

1


Dũng N

19 tháng 2 2020 04:42

bày mik vs

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khi thổi hơi thở vào cốc nước vôi trong- ta thấy hiện tượng gì

2

Lihat jawaban (1)