Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạnh Q

07 tháng 12 2022 09:28

câu hỏi

hàm số y = x4 - x² + 13 là phương trình bậc mấy

hàm số y = x4 - x² + 13 là phương trình bậc mấy


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 14:07

Được xác nhận

Chào em, Đây là một bài nhận dạng bậc của phương trình Bài giải chi tiết: Theo đề bài thì ta thấy bậc cao nhất là bậc 2 của phần tử x^2, vậy đây là phương trình bậc 2 em nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận