Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

07 tháng 12 2022 13:50

câu hỏi

hàm sô y = -x 2 + 2(m - 1)x + 3 nghịch biến trên (1; +∞) khi giá trị m thoả mãn

hàm sô y = -x + 2(m - 1)x + 3 nghịch biến trên (1; +∞) khi giá trị m thoả mãn

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 12:35

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Ẩn D</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: m &lt;= 2</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 12</p><p>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là m &lt;=2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ẩn D
Đáp án cho câu hỏi của em là: m <= 2

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 12

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là m <=2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận