Square root
VBT
Calculator
magnet

Tín H

10 tháng 12 2019 01:14

câu hỏi

hàm số y=2cos² x -sin2x +5 có bao nhiêu giá trị nguyên


0

1


Kiều M

15 tháng 12 2019 07:24

y=2.((1+cos2x)/2) - sin2x +5 <=> y= 1 + cos2x -sin2x +5 <=> y= cos 2x -sin2x +6 <=> y= √2.cos(2x+π/4) +6 => -√2+6<= y<= √2 + 6 => giá trị nguyên của y là 5;6;7 => y có 3 giá trị nguyên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chỉ em câu này với lim2n^3+n^2-4/a×n^3+2=1/2 với a là tham số khi đó a-a^2 bằng A -12 B -2 C 0 D-6 Giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm

1

Được xác nhận