Square root
VBT
Calculator
magnet

Monika D

18 tháng 11 2019 12:07

câu hỏi

hàm số là gì?


0

1


N. Kieu

21 tháng 11 2019 09:57

Hàm số là 1 quy tắc cho tương ứng với mỗi giá trị của x ta chỉ được duy nhất 1 giá trị của y.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài: Hàm số bậc nhất ạ

2

Được xác nhận