Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

25 tháng 10 2019 03:25

câu hỏi

hôm qua cô mua 20 quyển vở. Lúc đó 1 quyển có giá 8000 đồng. Hôm nay giá 1 quyển là 10000 đồng hỏi cũng với số tiền như thế cô mua được bao nhiêu quyển vở


0

2


Lynlùu L

26 tháng 10 2019 04:03

Số tiền hôm qua mua 20 quyển vở là: 20 × 8000 = 160000 ( đồng ) Hôm nay số tiền đã tăng là: 10000 - 8000 = 2000 ( đồng ) Số quyển vở hôm nay mua là: 8000 ÷ 2000 = 4 ( quyển vở ) Đáp số: 4 quyển vở ∩__∩hihi

Lynlùu L

26 tháng 10 2019 13:49

Mình xin rút lại bài vừa rồi, đây mới là bài đúng. Xin lỗi Số tiền HQ mua 20 quyển vở là: 20 × 8000 = 2000 ( đồng ) Số quyển vở HN mua được là: 160000 ÷ 10000 = 16 ( quyển vở ) Đáp số: 16 quyển vở

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tôi muốn giải toán 5 vở bài tập trang 6

11

Lihat jawaban (6)