Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

03 tháng 11 2020 14:47

câu hỏi

hệ mạch gồm các loại mạch nào nêu câu tạo bà chức năng từng loại mạch


5

1


Trần T

05 tháng 7 2021 14:24

hệ mạch gồm: động mạch , tĩnh mạch , mao mạch .... Động mạch có chức năng vận chuyển máu đi đến các cơ quan ........Tĩnh mạch vận chuyển máu từ các cơ quan về tim ...........Mao mạch giúp cho quá trình trao đổi chất của tế bào và máu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong miệng ezim amilaza biến đổi: A. protein thành axit amin B. guluxit(tinh bột) thành đường mantozo C. lipit thành các hạt nhỏ D. axit nucleic thành các thành phần cấu tạo nhỏ

0

Lihat jawaban (1)