Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

03 tháng 2 2023 12:45

câu hỏi

hỏi và trả lời xem ai đó làm gì vào lúc nào ?

hỏi và trả lời xem ai đó làm gì vào lúc nào ?

alt

7

1


FAN H

13 tháng 2 2023 10:55

<p>VD:A:What time do you get up?</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; B:I get up at six o'clock&nbsp;</p><p>Bạn có thay đổi các từ:get up,six o'clock theo ý thích.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

VD:A:What time do you get up?

      B:I get up at six o'clock 

Bạn có thay đổi các từ:get up,six o'clock theo ý thích. 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

r_ _ it

10

Lihat jawaban (2)