Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh N

07 tháng 11 2021 01:45

câu hỏi

hài nguyên tố A , B đứng kế tiếp nhau trong cùng 1 chu kì trong bảng tuần hoàn , có tổng điện tích hạt nhân là 25 a) xác định vị trí của A , B trong bảng tuần hoàn b) so sánh tính chất hoá học của A và B , tính bazơ của oxit tạo thành từ A và B


3

1


P. Nguyen

24 tháng 6 2022 07:00

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé a) Nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng 1 chu kì trong bảng tuần hoàn --> pA - pB = 1 (1) (giả sử pA > pB) Nguyên tố A và B có tổng điện tích hạt nhân là 25 --> pA + pB = 25 (2) Từ (1) và (2) suy ra: pA = 13 và pB = 12 A là Nhôm: 1s2(2s2)(2p6)(3s2)(3p1) --> A nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA B là Mg: 1s2(2s2)(2p6)(3s2) --> B nằm ở ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA b) Trong một chu kì, theo chiều tăng dần về điện tích hạt nhân tính kim loại giảm dần, tính bazơ của oxit giảm dần --> B có tính kim loại mạnh hơn A, BO có tính bazơ mạnh hơn A2O3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 29,25 gam kim loại X chưa biết hóa trị tác dụng với 150 gam dung dịch HCL C% thu được dung dịch Y và 10,08 lít H2 ở đktc. a/Xác định kim loại X b/ tính giá trị C% c/tính khối lượng muối trong dung dịch Y

5

Lihat jawaban (1)