Square root
VBT
Calculator
magnet

Blue E

07 tháng 11 2022 14:46

câu hỏi

hỏi GẤP !!!!!!!! TÌM số tự nhiên a nhỏ nhất chia 7 và chia 11 dư 1 chia hết 9

hỏi GẤP !!!!!!!!

TÌM số tự nhiên a nhỏ nhất chia 7 và chia 11 dư 1 chia hết 9


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

09 tháng 11 2022 07:36

Được xác nhận

Xin chào em Blue E, Đáp án cho câu hỏi của em là: 540 Bài giải chi tiết: a chia 7 và chia 11 dư 1 => a - 1 chia hết cho 7 và 11 => a - 1 có dạng 77.n => a = 77n +1 a chia hết cho 9 => 77n +1 chia hết cho 9 a nhỏ nhất => n = 7 => a = 540 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Blue E

02 tháng 12 2022 12:30

cảm ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay