Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh B

09 tháng 7 2021 10:13

câu hỏi

Hải có 48 hòn bi Hải cho em 1 phần 3 số bi Hải tặng bạn 1 phàn 2 số bi còn lại Cuối cùng Hải còn lại bao nhiêu hòn bi?


1

1


Duyen N

11 tháng 7 2021 02:02

Hải cho em số hòn bi là: 48:3 = 16( hòn) Hải còn lại số hòn bi là: 48- 16= 32( hòn) Hải tặng bạn số hòn bi là: 32:2=16 (hòn) Hải còn lại số hòn bi là: 48- ( 16+16)= 16( hòn) Đ/s: 16 hòn bi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

16759+52579=?????????

9

Lihat jawaban (1)