Square root
VBT
Calculator
magnet

Thien H

10 tháng 10 2022 22:59

câu hỏi

hỏi 39 cái làm sao để chia đôi


3

1


Phương L

11 tháng 10 2022 09:11

<p>Chúng ta lấy 39 : 2 = 19( dư 1) ghi vậy thôi chứ nếu không là bạn tính sai từ phep tính đầu</p>

Chúng ta lấy 39 : 2 = 19( dư 1) ghi vậy thôi chứ nếu không là bạn tính sai từ phep tính đầu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận