Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân A

11 tháng 4 2021 04:03

câu hỏi

hô hấp tế bào là gì?


14

1


Thư T

15 tháng 4 2021 14:54

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử cacbohiđrat.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao tế bào thần kinh không nhân đôi nhưng lại u não?

22

Được xác nhận

Ở một loài động vật, tại vùng chín sinh dục của một cơ thể đực có 3 tế bào đang tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, tại vùng chín sinh dục của một cơ thể cái có 5 tế bào đang tiến hành giảm phân tạo trứng. Biết rằng hiệu suất thụ tinh đạt 100%. Hỏi theo lý thuyết, có bao nhiêu hợp tử được tạo thành ? A. 20 hợp tử B. 6 hợp tử C. 12 hợp tử D. 5 hợp tử

1

Lihat jawaban (1)