Square root
VBT
Calculator
magnet

Bi M

22 tháng 11 2019 04:20

câu hỏi

hô hấp là gì


0

1


Trinh P

23 tháng 11 2019 11:00

hô hấp là quá trình cây xanh lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ sản sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra hơi nước và khí cacbônic

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cây hai lá mầm và cây một lá mầm hãy nêu ví dụ

3

Lihat jawaban (2)