Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh N

31 tháng 10 2022 23:07

câu hỏi

hộ em với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

10 tháng 11 2022 12:50

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Phần GTLN, GTNN Bài giải chi tiết: Ta có: (x-1/2)^2 + (y+3)^2 +3/4 >= 3/4 Vậy ta có GTNN của pt trên là 3/4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận