Square root
VBT
Calculator
magnet

Vo B

30 tháng 11 2022 13:32

câu hỏi

Học sinh khối sáu của một trường có khoảng từ 265 đến 295 học sinh mỗi lần xếp hàng bốn hàng năm đều vừa đủ hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối sáu?

 Học sinh khối sáu của một trường có khoảng từ 265 đến 295 học sinh mỗi lần xếp hàng bốn hàng năm đều vừa đủ hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối sáu? 


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 11:40

Được xác nhận

Xin chào em Vo B, Đáp án cho câu hỏi của em là: 280 học sinh Bài giải chi tiết: Gọi số học sinh khối 6 là x (265 ≤ x ≤ 295) Vì mỗi lần xếp hàng bốn hàng năm đều vừa đủ nên số học sinh khối 6 vừa chia hết cho 4 vừa chia hết cho 5 => x = BC(4,5) mà 265 ≤ x ≤ 295 => x = 280 Vậy số học sinh khối 6 là 280 học sinh Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a,b thòa măn a ≤ b. Chừng minh rằng: 2015a−2016≤2015b−2016

2

Được xác nhận