Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh N

27 tháng 12 2019 19:23

câu hỏi

HỌC SINH KHỐI 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC THĂNG LONG THÀNH LẬP ĐỘI THAM GIA GIAO LƯU VĂN NGHỆ DỰ ĐỊNH SỐ HỌC SINH NAM BẰNG 40% SỐ HỌC SINH CỦA CẢ ĐỘI NHƯNG 1 BẠN HỌC SIMH NAM KHÔNG THAN GIA ĐƯỢC NÊN RHAY BỞI 1 HOC SINH NỮ KHI ĐÓ SỐ HỌC SINH NAM CHIẾM 36% SỐ HỌC SINH CẢ ĐỘI HỎI CẢ ĐỘI CÓ BAO NHIÊU HỌC SINH


0

7


Nguyễn N

28 tháng 12 2019 00:08

ca doi co so hoc sinh la 36:40=0,9

Vy V

23 tháng 2 2020 12:17

một bạn hs chiếm 4% nên số hs nam khi chiếm 36% là 36÷4=9hs số phần trăm nữ chiếm là 100-36=64% số hs nữ có là 64÷4=16hs tổng số hs có là 9+16=25hs

Đỗ T

30 tháng 12 2019 13:13

Tìm cả đội :36:40=????????

Nguyen B

03 tháng 1 2020 12:29

hà linh nhắn a

Nguyen B

03 tháng 1 2020 12:31

dễ ẹt 😗😗😗

Nguyen B

03 tháng 1 2020 12:31

đang học bài a

Vy V

23 tháng 2 2020 13:32

quá dể

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính thể tích của khối gỗ dạng hình bên.

0

Lihat jawaban (1)