Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

26 tháng 12 2022 12:56

câu hỏi

Học sinh của 1 trường khi xếp hàng 20 , 25 , 30 đều dư 13 em nhưng khi xếp hàng 45 thì dư 28 em. Tính số học sinh của trường đó . Biết số học sinh chưa đến 1000 em

Học sinh của 1 trường khi xếp hàng 20 , 25 , 30 đều dư 13 em nhưng khi xếp hàng 45 thì dư 28 em. Tính số học sinh của trường đó . Biết số học sinh chưa đến 1000 em


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 12:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nhi N,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 613<br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi số học sinh của trường là x (0 &lt; x &lt; 1000)<br>Vì số học sinh của trường khi xếp hàng 20 , 25 , 30 đều dư 13 em</p><p>=&gt; x -13 chia hết cho cả 20, 25 và 30<br>=&gt; x - 13 ∈ UC(20, 25, 30)</p><p>Mà x &lt; 1000</p><p>=&gt; x-13 = 600 =&gt; x=613</p><p>ta thấy 613 chia 45 dư 28 (thỏa mãn)<br>Vậy số học sinh của trường là 618 em</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Nhi N, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 613
Bài giải chi tiết:
Gọi số học sinh của trường là x (0 < x < 1000)
Vì số học sinh của trường khi xếp hàng 20 , 25 , 30 đều dư 13 em

=> x -13 chia hết cho cả 20, 25 và 30
=> x - 13 ∈ UC(20, 25, 30)

Mà x < 1000

=> x-13 = 600 => x=613

ta thấy 613 chia 45 dư 28 (thỏa mãn)
Vậy số học sinh của trường là 618 em


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)