Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn B

24 tháng 10 2020 10:57

câu hỏi

Học lịch sử để làm gì


5

1


Dao A

24 tháng 10 2020 11:45

học lịch sử để hiểu được cọi nguồn của ông cha , làng xóm , cội nguồn của dân tộc mình , để hiểu được ông cha , làng xóm đã lao động như thế nào để tạo nên đất nước ngày nay , từ đó mà ta biết phải quý trọng những gì mà mình đã đang có, biết ơn những người đã làm ra nó, và biết mình phải làm gì cho đất nước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trình bày tóm tắt nguyên nhân diễn biến kết quả khởi nghĩa lý bí .LÝ BÍ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì ?

6

Lihat jawaban (1)